Institut d’Ecologia Aquàtica

Campus de Montilivi
M. Aurèlia Capmany, 69
17003 Girona
Tel. 972 41 82 66
dir.iea@udg.edu

Com arribar-hi